Logg inn

Personvernerklæring

Denne personvernerklæring gjelder for Weight Wellness for nettsiden Weightwellness.no

BEHANDLINGSANSVARLIG

Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: Weight Wellness AS med organisasjonsnummer 918 186 182.
Ansvarlig person hos oss er Ingvill Weider.

Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post og i noen tilfeller telefonnummer og fødselsdato hentes inn for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte tjenester og produkter samt ha mulighet for å behandle en eventuelle klage.

Andre personopplysninger kan forekomme, men vårt behandlingsgrunnlag ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing

A) Innhentet gyldig samtykke – les mer
B) Nødvendig for å oppfylle en avtale – les mer
C) Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt – les mer
F) Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører)

Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven / personvern ordningen (GDPR) bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN PERSONOPPLYSNINGER

Noen personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs. om en bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan gjennomføre bestilling av produkter og tjenester.

Noen personopplysninger er vi pliktige til å hente inn og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk (f.eks. regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven).

Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier.

Annen form for kommunikasjon kan også forekomme.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene.

Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder.

Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?

Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noe er også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet.

Dette vil typisk være IT-leverandører (f.eks webhotell, e-post, programvare og skybaserte tjenester), regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

Weightwellness.no er hostet av Amazon Web Services.
Vi er i god tro at alle disse databehandlingtjenestene følger GDPR-lovgivningen.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene.

Vi benytter kun anerkjente IT-leverandører og programvare.

INNSYN OG RETTING

I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert.

Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Weight Wellness AS, Nordlivegen 8G, 7060 CHARLOTTENLUND

Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige, kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

OPPBEVARING OG SLETTING

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes.
Weight Wellness AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger som er nødvendig eller vi er pliktige til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven.

Om du ikke ønsker å motta e-poster fra oss lengre, klikk avbestillingslink som du som regel finner nederst i hver e-post du mottar fra oss.

Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på [email protected]

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon – § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.

Weight Wellness AS benytter følgende informasjonskapsler
– Google Analytics
– Facebook Pixel

[email protected]

(+47) 932 42 806

© WeightWellness

Om oss

Klart du kan-kurset

Om WW-metoden

Logg inn i kursportalen

Personvernerklæring

Salgsbetingelser